SISTEM SEMAKAN HAD KIFAYAH

 A) MAKLUMAT PENDAPATAN ASNAF
 NO KAD PENGENALAN  :
 NAMA  :
 PENDAPATAN BULANAN RM   :
 PENDAPATAN BULANAN ISTERI RM    
 RUMAH      
 B) MAKLUMAT PENDAPATAN
BIL PERKARA TAMBAHAN RM
1. PENDAPATAN SUAMI/KETUA KELUARGA
2. PENDAPATAN ISTERI
3. PENDAPATAN LAIN (PEMBERIAN ANAK/BANTUAN JKM DLL)
4. KERETA (MEWAH) UMUR 1-5 TAHUN
5. KERETA (MEWAH) UMUR 6-10 TAHUN
6. EMAS/BARANG KEMAS (MELEBIHI NISAB/KEPERLUAN)
7. HI-FI/VIDEO/ASTRO/PARABOLA
8. WANG SIMPANAN DIBAHAGI 12 BULAN TERTAKLUK KEPADA
MELEBIHI NISAB
9. ALAT-ALAT MUZIK
10. MEROKOK
  JUMLAH PENDAPATAN
 
 C) MAKLUMAT  KEPERLUAN (HAD KIFAYAH)
BIL KEPERLUAN HAD KIFAYAH BILANGAN RM
1. PEMOHON (RUMAH SENDIRI) RM 350  
2. PEMOHON (RUMAH SEWA) RM 670  
3. DEWASA TIDAK BERSEKOLAH RM 250
4. DEWASA BERSEKOLAH (13 KE ATAS) RM 300
5. KANAK-KANAK BERSEKOLAH (7-12) RM 200
6. KANAK-KANAK TIDAK BERSEKOLAH RM 185
7. SAKIT KRONIK RM 200
8. CACAT RM 200
9. TANGGUNG ANAK BELAJAR DI IPTA/IPTS RM 400
10. KELUARGA BERMASALAH SEPERTI PENAGIH DADAH/HIV/AIDS/DITINGGALKAN  
11. MUALLAF  
JUMLAH KEPERLUAN :
      LEBIHAN/KURANGAN :
      KATEGORI ASNAF : BUKAN ASNAF